Tình trạng thiếu máu của cơ thể

Mỗi người chúng ta sinh ra có được đầy đủ các bộ phận, cơ quan của một thể hoàn chỉnh đã là một niềm may mắn lớn. Vì vậy chúng ta cần phải biết chăm sóc và bảo vệ cơ thể của mình. Cơ thể chúng ta rất cần máu. Máu đi nuôi các tế […]